Här kommer rätta svaren på tipstävlingen som vi hade på mjölkföretagardagarna. Vinnarna är underättade.

1. Under 2013 startade ett projekt för att öka säkerheten på de genomiska

avelsvärdena för de röda raserna. Vad innebär projektet som ofta kallas LD projektet.

 1. Att djur från Norge infördes i referenspopulationen

X. Att djur från de baltiska staterna ingår i referenspopulationen

2. Att VG subventionerar genomiskt test av hondjur för att öka referens populationen.

 2. Vilken var den vanligaste fader till de kor som hade högst livstidsavkastning kontrollåret 2013?

1.3082 Backgård

x.882 Torpane

2. 6153 Ingvasta

 3. Var kommer SRB stämman att äga rum i år?

1. Halland Falkenberg

x. Östergötland

2. Dalarna

 4. Vilken av följande egenskap ingår med vikt i NTM?

1. Kalvöverlevnad kommer att få vikt i NTM

x. Kropp har ingen vikt i NTM

2. Temperament

 

5. Vad är medelkostnaden för djurhälsa öre/kg ECM 2013? (Källa Växa Sverige)

 1. 17 öre

X. 32 öre

2. 56 öre

Utslagsfråga

Kon med högst livstidsavkastning i kokontrollen 2013 var en SRB ko. Hur många ECM har hon mjölkat?

Rätt svar 173 148 kg