Rekorddeltagande  även i Helsingborg.

 

 

 

 

 

Ulrika och Ann-Kristin glada halläningar tar sig an tipstävlingen

Björn Johansson tv från ungdomsgruppen och Filip Hansson

Svart på vitt från föredraget om cellhalt