42 anmälda till årsmötet på Växa i falkenberg.

Ur årsberättelsen

De halländska SRB korna mjölkar igenomsnitt 9 598 kg ECMbäst i Sverige

Antalet medlemmar var 69

Aktiviteter under året: Medverkan och deltagande Elmia utställningen, Djurkarneval på Munkagård, försommaträff

hos Hans-Inge och Anki på Bertilsgärde, Vessigebro, Konjaksträff på hösten samt Lucia träff hos Helen och Rolf Andersson, Hönryds Gård, Långås.

På programmet var det information från SRB föreningen/Lina Ragnarsson

 

 Maria Brihall från SRB föreningens styrelse informerade om arbetet med revidering av stamboken.