VikingGenetics anordnade på torsdagen en workshop för de röda rasföreningarna i Finland, Sveriges och Danmark.

Deltog gjorde representanter från följande föreningar/företag

 Faba

Finnish Ayrshire Breeders

RDM Association

SRB Association

Angler Association

 VäxaSverige

VikingGenetics

Ordförande för dagen var SRB-föreningens ordförande Maria Brihall

På programmet stod bla grupparbete om hur vi ska få den röda kon ännu mer intressant och synlig

Presentation av kommande internationella träffar

Genomgång av VikingReds avelsprogram och hur vi kan arbeta i de olika länderna för att stärka det

Här de svenska representanterna frh Maria Brihall, Christer Samuelsson, Karin Karlsson, Alf Eriksson, Anja Dalhög, Mia Brandqvist, Viktoria Luttu-Wahlberg, Lina Ragnarsson och Per-Johan Svensson