Den här veckan var verkligen fullbokad av möten!

Måndag: Genvägen och individavel

Tisdag: Möte med foderrådgivaren (som dock blev inställt pga av dubbelbokning)

Onsdag: Byggrådgivare ang kalvstall

Torsdag: Besök från Idisslarkliniken på SLU

Fredag:  Möte med seminveterinär från Växa ang fruktsamhetsresultat

Mötet med seminveterinären ville vi ha för att vi bla har haft (även om det är bättre senaste månaderna) många kor som löper om ca 25-36 dagar efter insemineringen, dvs på ”fel” intervall. Det kan bero på tidig embryodöd- dvs kon är dräktig först med tappar sedan fostret. Men även att vi har sjunkit i dräktighetsprocent per tjänsteman. Vi diskuterade mycket och kom väl egentligen inte fram till några direkta orsaker, men väntar på en sammanfattning efter besöket. Men saker som lyftes var tex hur mycket vi hjälper till vid kalvningar, om man får in bakterier i livmodern kan det orsaka livmoderkatarr som kan göra det svårare att bli dräktig eller att de släpper fostret. Vi har ju även en hel del mastiter och inflammationer i kroppen kan hämma möjligheten att bli dräktig. Men som alltid med mjölkkor så är det multifaktoriellt, så allt från kalvuppfödning till utfodring påverkar så klart.

Här är en bild när vi fick seminera en ko på låtsas för att kontrollera att vi göra ”rätt”. Vi fick även ladda pistoletten med överinseende av seminveterinärena. Alla fyra seminörerna fick godkänt 🙂

Jag kommer att berätta mer om de andra mötena framöver.

Den här veckan påbörjades även projekt ”förenkling av torvhantering” (lyckades inte vända bilden!) Och då är första steget att bygga en ramp in i containern så att man slipper åka och hämta torv i ett planlagerfack med minilastaren.