SRB-ungdoms-stipendie

Instiftat 2018

Priset är 5000 kr och kan användas till studieresa etc

Priset delas ut på SRB-stämman

Nominering

Alla klubbar kan nominera minst en ungdom under 35 år som är medlem i föreningen. Ingen i ungdoms styrelsen.

Pristagare redovisar på stämman alternativt i SRB-bladet hur stipendiet använts.

Med nomineringen ska följa en motivering varför den nominerade ska få priset.

Förslagen skickas till SRB-föreningen

lina.ragnarsson@srb-foreningen.se senast 1 juni

SRB-Ungdomsgrupp utser vinnaren.