Östergötlands SRB-klubb inbjuder till studiebesök vid Valsinge gård, Björsäter

Visning av ny lagård med kompostbädd och mjölkrobotar, onsdagen den 17 november kl.10.30
Efteråt samling med smörgåstårta i Träffpunkten, Björsäter.

Stefan Lennartsson, styrelseledamot i SRB-föreningen berättar om livdjursförmedling och nyheter från styrelsen och Hans Palmqvist från VäxaSverige talar om ET och Arcowin

Kostnad 50 kr/person

Anmälan senast den 14 november till:
Klas, tel. 0730203063
Kirsten, tel. 0705440828

Välkomna!
/Styrelsen

Tips om SRB-föreningens höstmöte 30 november. För mer information: https://srb-foreningen.se/wp-content/uploads/Inbjudan-hostmote-2021.pdf