I SRB-bladet nr. 1 2020 skrev Kristina Pershagen Samuelsson, Botans och Christina Winblad, Womtorp en artikel om olika NTM-nivåer för SRB och Holstein. Trots att artikeln har något år på nacken är den ännu aktuell med tanke på den minskande andelen SRB som redovisades i senaste kokontrollresultatet.

Artikeln finns att läsa här: Påverkar en modern avelsstrategi SRB-rasens fortlevnad i en blandbesättning?