Domare för den digitala utställningen 2022 är Graeme Hamilton från Australien.


Foto: Michele Hamilton

Graeme Hamilton sitter med i styrelsen som vice ordförande för IRDBF (International Dairy Breeds Federation). Graeme har sedan tidig ålder varit intresserad av mjölkproduktion och i tonåren infann sig intresset för de röda korna.

Graemes familj var den andra vågen av australiensiska uppfödare av de röda korna som började använda skandinavisk genetik under sent 80-tal. Det praktiska och kommersiella fokuset för Australian Red Dairy Breed (ARDB) intresserade och involverade familjen Hamilton och under 2014 blev Graeme ordförande i ARDB. Som ordförande lärde sig Graeme om den röda kon internationellt, genom att resa till Sverige, Danmark och Tyskland 2011. Eftersom Graeme gillar att resa har han även vid fler tillfällen besökt USA och Europa – alla gånger med den röda kon som primärt fokus för resorna.

På gården kalvar cirka 550 hondjur per år och foderstaten består av bete av rajgräs som kompletteras med spannmål och gräs- och majsensilage. Under senare år har aveln fokuserats på jämnhet, prestation och hållbarhet. De viktigaste egenskaperna de vill förbättra är rörelse (klövar och ben), följt av juverform, särskilt djup och spenplacering, samt mjölktyp och styrka. Besättningen har inte slutat att avla för produktion och fertilitet men tror på att allt hänger ihop. De selekterar för att ha jämna kor framför några enastående individer och många individer under medeltalet.

De har varit med i kokontrollen sedan 1970 och nyligen har de börjat exteriörbedöma alla sina förstakalvare för att uppnå avelsmålet. Genomisk värdering för röda djur har precis blivit tillgängligt i Australien och de inväntar nu de första resultaten för dessa.