Årsmöte i Norra Kalmar

Norra Kalmar läns SRB klubb har hållit årsmöte i Gamleby. Styrelsen omvaldes med David Kasselstrand som ordförande.

Vandringspriser delades ut till Kenneth och Tommy Lindström, N Fågelhem . Priset delas ut för hög livstidsproduktion. Kon 297 Ulla har under sin livstid, producerat 124170 kg ECM .

Priset för för högst avkastning i kg ECM inom området gick i år till Magnus Larsson, Åhl. Han uppnådde 11086 kg ECM under förra kontrollåret.

Priset för högst helhetspoäng på stambokförd ko fick Flaka mjölk N Flaka, Gullringen för kon 692. Hon har 90 i helhetspoäng.

Thomas och Fredrik Hellner, Öndal tilldelades SRB klubbens hederspris. För en framåtsyftande satsning på mjölkproduktion med många SRB kor.

 

Personerna på bilden är från vänster Sofia Nilsson N Flaka, David Kasselstrand Kasinge och Thomas Hellner Öndal.