Lördag den 26 augusti anordnades HS sommarmöte på Klevarp, Tenhults naturbruksgymnasium

och i samband med detta anordnades traditionsenligt en koutställning. Arrangör var rasklubbarna i Jönköpingslän och Växa Sverige.

Domare exteriörklasserna: Birger Johnsson, Simonsgård Eke, Braås

Till Champion utsågs fjärdekalvaren 1190 Lilja F 2385 A Linné m 858 Lilja mf 1213 Peterslund

Ägare Klas Johansson, Lommaryds prästgård, Aneby. Denna ko blev även champion på sommarmötet 2016.

Reservchampion andra kalvaren 1521 Anna F 1403 Winston m 515 Anna mf 1804 Brolin

Ägare Svejo lantbruks AB, Hulterstad, Mjölby

Bästa juver  första-kalvaren 1294 Gefina  F 1397 Burdette m 1475 Gefina mf 1379 Test

Ägare Lundens Ayrshire & Holstein, Lunden, Brålanda

 

tv 1294 Gefina bästa juver

Kvigchampion  941 Icing F 1428 Jumper m 822 Icing mf 1399 Dreamer

Ägare Per-Arne & Christina Rofors, Applarp, Eksjö

Reserv kvigchampion  1353 Blomma F 1409 Burdette m 1207 Blomma mf 1395 Showstar

Ägare Jacobssons Skog & Lantbruk, Rödje gård, Tranås.

tv 1353 Blomma reservkvigchampion

Besättningsklassen vanns av Lommaryds Prästgård, Aneby

 Resultat 1-3

SRB-kvigor 6-10 månader

1. 941 Icing F 1428 Jumper m 822 Icing mf 1399 Dreamer

Ägare Per-Arne & Christina Rofors, Applarp, Eksjö

2.672 Laila F 1450 Revolution m 555 Laila mf 1396 Landscape

Ägare Lars & Maria Brihall, Byestad, Vetlanda

3. 789 Majros F 6807 VR Vimpula m 706 Majros mf 1415 Rockstar

Ägare Sötåsens naturbruksgymnasium, Töreboda

SRB-kvigor 11-18 månader

1. 1353 Blomma F 1409 Burdette m 1207 Blomma mf 1395 Showstar

Ägare Jacobssons Skog & Lantbruk, Rödje gård, Tranås

2. 1027 Luna F 1394 Dreamer m 904 Luna mf 1098 Urka

Ägare Knutssons Lantbruk hb, Ödegården Karaby, Tun

3. 777 Lisa F 6807 VR Vimpula m 644 Lisa mf 1397 Burdette

Ägare Sötåsens naturbruksgymnasium, Töreboda

SRB, förstakalvare

1. 1294 Gefina född F 1397 Burdette m 1475 Gefina mf 1379 Test

Ägare Lundens Ayrshire & Holstein, Lunden, Brålanda

2. 746 Malin F 1428 Jumper m 630 Malin mf 1397 Burdette

Ägare Jacobssons Skog & Lantbruk, Rödje gård, Tranås

3. 2017 Mode F 9547 VR Boxer m 1639 Mode mf 1091 Facet

Ägare Juby gård, Juby, Linghem

SRB, andrakalvare

1. 1521 Anna F 1403 Winston m 515 Anna mf 1804 Brolin

Ägare Svejo lantbruks AB, Hulterstad, Mjölby

2. 1276 Lilja F 1419 Napier m 1157 Lilja mf 2409 Bäcken

Ägare Klas Johansson, Lommaryds prästgård, Aneby

3. 589 Bengta F 1411 Burnside ET m 526 Bengta mf 9027 VR Attila

Ägare Lars & Maria Brihall, Byestad, Vetlanda

SRB, tredje- & fjärdekalvare

1. 1190 Lilja F 2385 A Linné m 858 Lilja mf 1213 Peterslund

Ägare Klas Johansson, Lommaryds prästgård, Aneby

2. 581 Sally F 5702 VR Taku m 519 Sally mf 1091 R Facet

Ägare Lars & Maria Brihall, Byestad, Vetlanda

3. 526 Bengta F 9027 VR Attila m 461 Bengta mf 1379 Test ET

Ägare Lars & Maria Brihall, Byestad, Vetlanda

 

SRB, femte- & sjättekalvare

1. 1163 Fröken F Hageby SRB 71455 m 1058 Fröken mf 2104 Gunnarstorp

Ägare Klas Johansson, Lommaryds prästgård, Aneby

2. 604 Dora F 1385 Ideostar m 440 Dora mf 1346 Plata

Ägare Per & Kristin Karlander, Karlsdal, Hånger, Värnamo