Rasandelar för röda mjölkraser uppdateras i Växas system

Den 28-29 juni kommer en uppdatering av rasandelar för röda raser med information från NAV att göras i Växa Sveriges system. Uppdateringen kommer att innebära att djuren får mer korrekta rasandelar som stämmer överens med NAV:s beräkningar. Rasandelar tilldelas av NAV och beskriver andelen ingående raser i djuret och ska inte blandas ihop med raskoden, det vill säga den ras djuret registreras som vid födelsen.

Uppdateringen kommer att beröra djur av raserna SRB, SAB, RB och kombinationer däremellan. Endast djur med kända föräldrar och där djuret och föräldrarna har fått rasandelar från NAV kommer att räknas om. Uppdateringen medför att RB (6) och SAB (5) inte längre kommer att finnas som enskilda raskoder för rasandelarna.

Vi frågor kontakta genetic.evaluation@vxa.se