Med start i januari 2017 kommer NTM att revideras. Alla klubbar ges tillfälle att tycka till. Vi vill ha era svar helst före 15 juli. Vi kommer att diskutera frågan på SRB-stämman den 31 juli.

Enkät översyn av avelsmålet 2017

Översyn av avelsmålet presentation till klubbar mfl författare Hans Stålhammar

Länk till NAV http://www.nordicebv.info/sv/about-nav/ här finns det mesta om Nordisk avelsvärdering

Länk till Navet https://nordic.mloy.fi/navbull här finns uppgifter på alla tjurar

Länk till Interbull  https://nordic.mloy.fi/Interbull