Välkomna på årsmöte 16 mars 2020

Dagen börjar kl 11.00 med studiebesök på Wanås. Därefter är det lunch på Wanås Restaurant Hotell AB. Årsmötet startar sedan klockan 13.30.

Anmälan till Linda på Skånesemin på 0415-195 00 senast den 6 mars, glöm ej att anmäla specialkost.

VÄLKOMNA!