Skaraborgs SRB-klubb hade vårträff på Vadsbo Mjölk utanför Mariestad. Ett 40 tal medlemmar hade mött upp. Gården presenterades och visades av lagårdsförman Henrik Larsson. På gården som är en av Sveriges allra största mjölkgårdar finns idag 1200 kor. Rasfördelning 60 % SRB och 40 % Holstein. Korna mjölkas i en utvändig karusell med 60 platser.

Avelsansvarig på gården Marie Gustavsson hade gjort i ordning kor för exteriörbedömning och en hel grupp av Gunnartsorpskvigor visades.

Exteriörbedömningstävling vanns av Peter Strålman senior och Lina Persson junior.

 

Tack för ett mycket trevligt besök.

Frv lagårdsförman Henrik Larsson, Carina Lagerstedt kassör SRB klubben och Marie Gustafsson avelsansvarig på Vadsbo.