Jönköpings SRB klubb har haft vårträff hos Pelle Karlander, Hånger Ekdal ,Värnamo ny medlem i klubben.

Ett 25 tal medlemmar hade mött upp. Pelle presenterade gården. Det är blandad besättning med 60 kor i robot.

 

Uttagning till exteriörtävlingen till stämman på Öland vanns av Patrik Iskasson tätt följd av Ingvar Andersson.

 

Annie Ljungqvist tävlade på juniorsidan och får åka till Öland och tävla i riksmästerskapet.

Lina Ragnarsson informerade om föreningens diskussionsunderlag till revidering av stamboksreglerna. Tillfälle till diskussion.