Västsvenska koklubben inbjuder till sommarträff med exteriörtävling

Ihop med Växas Dalslandskrets

Hos Lars-Erik och Magnus Karlsson Torpane i Brålanda

Onsdagen den 18 juni kl. 19,00

Gården har en ren SRB-besättning på 120 kor,deltar i LD-projektet genomiska Test på alla ungdjur

OBS! Denna gång tävling endast för den röda rasen.

Vi bjuder på hamburgare och kaffe och tårta. 

Välkomna. Styrelsen/ Bernt