Årets första nummer av SRB bladet är tryckt. Detta nummer har gått till  förrutom medlemmarna till de som har mer 10 SRB kor. Det kan innebära att några får dubbla nummer.