Ett drygt 40 tal medllemmar kom till årsmötet på Växa Halland.

Christer Ljungqvist från SRB föreningens styrelse presenterade sig och mjölkgården Drömminge utanför Bor som han driver tillsammans med sin fru Malin.

Lina Ragnarsson informerade om aktuellt från föreningen och Alf Eriksson om aktuellt från VikingGenetics.

SRB klubbens hederspris delades ut till högst avkastande ko  

503 Chimra ägs av Jörgen Dahlberg, Vessigebro i mitten på bilden   

 Pris till  bästa Individavelsbesätting Olof Skyggesson, Tvååker.

Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes styrelsen i sin helhet.