Nr 1 2019 Utgivning w 8, februari

Manus och annonser 21 januari= måndag v 4

Innehåll från kokontrollen med bla långlivade kor, Inbjudan SRB stämma gårdsreportage, inbjudan vårmöte

Kom gärna med tips på artiklar

SRB-Bladet NR 1 2018 KORR