Boka redan nu i almanackan för SRB höstmöte den 9 december Örnsro, Skara. Kl 10-15,30. Kaffe från 9,30.

På programmet bland annat lantbrukare Per Larsson, Kårtorps Lantbruk, Tibro om företagsutveckling och avelsstrategier.

LD projektet dvs genomisk test av hondjur- ger större möjlighet att välja rätt hondjur till nästa generationskor.

Djurförsörjning ett alltid lika aktuellt ämne

Diskussion inför ev översyn av NTM