Ungdomsgruppens årsmöte

I samband med SRB-föreningens vårmöte i Skara anordnade ungdomsgruppen sitt första årsmöte. Det var elva medlemmar närvarande plus gruppens mentorer, Maria Brihall och Lars-Erik Karlsson. Mötet fastslog att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och följande blev valda: Anja Dalhög, Andreas Rofors, Björn Johansson, Elin Svensson, Patrik Isaksson, Rikard Mikaels och Robert Albertsson. Ordförande i styrelsen blev Anja Dalhög, i övrigt konstituerar sig styrelsen själv. En valberedning bestående av Marie Gustavsson, Markus Lindström och Nils-Olof Bratt valdes också. Sedan antogs åtta motioner att skickas vidare till stämman.