Höstmöte

1 dec anordnade SRB-föreningen höstmöte på Sahlins Struts, Borlänge.

Ordförande Maria Brihall kunde hälsa ett femtiotal deltagare välkomna.

_dsc0134

Först på programmet var Robert Albertsson från styrelsen. Han redovisade och visade bilder från World Ayrshire Conference i USA. SRB-föreningen är en av åtta medlemsländer i världs Ayrshire organisationen WAF. Robert blev invald som ledamot i WAF-styrelsen.Därefter redovisade SRB-föreningen vad som är på gång med bla annat uppdatering av NTM under 2017.

 

Nästa föreläsare var Sigrid Agenäs lektor i mjölkkornas skötsel på SLU.

_dsc0139

Hon berättade om ljusets betydelse för kons välbefinnande och dess inverkan på fertilitet och avkastning. Korna har olika mycket behov av ljus under sin levnad. Kalvar behöver mycket ljus från födsel till könsmognad , sinkor mindre och mjölkande behöver återigen mer ljus. Mycket tyder på att LED-ljus passar bra för mjölkstallar. 16 timmars dagsljus/dag är ett riktmärke, men det är också viktigt med mörka stunder. Mycket finns kvar att forska på inom detta område.

 

Kicki Markusson produktionsrådgivare från VäxaSverige berättade om skötseln av kalvar upptill två månader.

_dsc0154

Råmjölken är näringstät och är kons sätt att boosta kalven. Bra rutiner säkerställer att kalven får tillräckligt med råmjölk. Kalven bör erbjudas kraftfoder från fyra dagars ålder. Undvik att avvänja och flytta samtidigt för det innebär en stor utmaning för kalven. Kyla innebär ökat foderbehov. En kalv som haft bra start har större möjlighet att bli en bra mjölkko.

 

Mia Brandqvist från VikingGenetics presenterade avelsprogrammet för 2017 som bla innebär ökat fokus på hondjuren.

_dsc0158

Hondjuren genomtestas i allt högre utsträckning i bl. LD-programmet. VG betalar för test av intressanta hondjur. När det gäller % test av dessa djur ligger Sverige lägst. De allra bästa hondjuren kan spolas hemma på gården med spolstöd eller köpas in till Örnsro, Skara och spolas där. När det gäller tjurkalvarna så köps färre in men inköpspriset blir högre. Exporten av doser ökar och rött står för 42 %

Dagen avslutades med disksussion inför arbetet med revidering av NTM.