Återigen har vi en stor efterfrågan på SRB-kvigor och kor! Dels finns det en post på 15-20 kor eller dräktiga kvigor till Närke. Dessutom efterfrågas 15-20 dräktiga kvigor till Småland. Djur från besättningar som är kontroll- och seminanslutna. Hör av er till vår livdjursförmedlare Bernt Ljungqvist på 070-652 65 35