Nästa studiebesök var på Strömsrums AB Ålem. Företaget drivs av huvudägaren familjen Rappe . Thomas är VD foto ovan, frun Katarina har hand om hästarna mm. Märta, Johanna, Fabian och Emmy är barnen i familjen.Företaget har idag ca 14 anställda, där 5 av dem i huvudsak jobbar i skogen.

 Arealen är på ca 5000 ha fördelat på 370 ha åker, 175 ha naturliga betesmarker resten skog plus en del impediment. Numera odlas bara foder som går genom korna dvs. vall, spannmål och helsäd plus liten odling av åkerböna (försök). Mjölkkorna och tillhörande växtodling har varit KRAV -godkänd sedan år 2009.

 Mjölkkorna är av SRB ras och är ca 250 i antal. Ko familjerna sen urminnes tider heter Lorinska, Ludvig, Ludviga, Annie, Vädra, Kerstin, Aurora och Thea. Efter ett embryopaket finns också Barbie från Canada, samt några Brunella och Majblomma från Stora Hanåsa (efter ett inköp 2001).Mjölkavkastningen ligger på 10053 kg ECM (9646×4,3 % f x3,5 % p).

Även här fanns många iordning gjorda och uppställda kor för visning.

 

Erling Petersson tidigare SRB konsulent berättade om Strömsrum som varit en av landets största och förnämsta tjur producerande besättningar och sålde tjurar på SRB föreningens auktioner. 

Från besättningen har under sista åren sålts mellan 1-3 tjurkalvar per år till Viking G men ingen har blivit godkänd för användning. Senaste kalven som såldes var efter VR Berg och 2198 Brunella (vinnaren Elmia 2011 gr y 2:a kalvare)

Besöket avslutades med kaffe innan det var dags att börja hemresan.