328 Helen (Sydinge-Stöpafors) mjölkade över 15 ton förra laktationen. När hon började sinas inför sin 5:e kalv i höstas började hon med en jobbig olat: att smita från roboten under mjölkningen. Tänkte att det är väl för att hon tyckte det var ”onödigt”, nu när det var så lite mjölk. Och sen när jag tog henne till mjölkningen efter kalvningen hade jag glömt bort det där…Vad gjorde hon då? Just det: hon stack. Så nu har vi fått mjölka henne med hämtkorna två gånger om dagen, med spärrad utgångsgrind. Hon vet mycket väl vad som gäller och är väldigt lätt att hämta. På morgonen har hon 28-29 liter och är redan uppe i nästan 50 kg/ dygn. Sen under natten kan hon ha passerat en 2-3 gånger innan mjölkningen har ens hunnit börja. Månne vad som rör sig i huvet på en sån ko?! Hoppas divalaterna går över..