Mats Eriksson kunde hälsa ett 50 tal deltagare välkomna till vår avelsdag.

Först ut var seminolog Anders Granbäck från FABA. Med stor entusiasm berättade om hur lätt han tyckte det var med embryo inläggningar på gården och hur verksamheten var uppbyggd i Finland. I Finland är det 72 som jobbar med inläggningar. Årligen görs 400 spolningar och 3000 överföringar av embryo. Dessutom finns det ASMO kärnbesättning där VikingGenetics  genomisk testar 300 Ayrshire och 100 Holstein kvigor samt utför spolningar på de bästa djuren.

SONY DSC

 

Hans Stålhammar VikingGenetics visade vad man kan göra på besättningsnivå för att få ett större framsteg. Använd semintjur med högt NTM , rekrytera efter de bästa hondjuren. Genomisk test av hondjuren ger bättre säkerhet när det gäller avelsvärdena. 2014 fortsätter VikingGenetics projekt med att testa fler hondjur genomiskt ”LD projektet”.

hans

Ann Tidström från VikingGenetics informerade om embryo inläggningar och spolningar som genomförs i Sverige.Verksamheten är idag på en låg nivå i jämförelse med Finland men ambitionerna är att utveckla detta.

SONY DSC

 

Hans Palmqvist lantbrukare från Blidsberg berättade hur han jobbade med avelsarbetet i sin besättning och hur man skulle kunna utveckla embryoverksamheten i Sverige med tex embryoringar.

SONY DSC

Birger Johnsson från Växa Sverige visade vilka  ”redskap” som finns för avelsarbetet på gården . Det är bla Genvägen, Individavel och Nyckeltal Avel.

SONY DSC

Därefter var det grupp arbete inför ev revidering av NTM.

Frågorna som diskuterades var

Vad anser man om betalningssystemet för mjöllk i framtiden. Kommer intresset för fettet att kvarstå och ska man i såfall öka vikten på fett i mjölkindexet så att det motsvarar betalningen av mjölk ?

Ska juveregenskaperna leda till önskad exteriör på juvret eller ska man mer  ta hänsyn till nyttan dvs färre mastiter osv ?

Ska vi ta hänsyn till hornlöshet i NTM ?

Dagen avslutades med att Alf Eriksson presenterade den nyligen gjorda lönsamhetsjämförelsen mellen SRB och Holstein som ånyå visar att lönsamheten är lika mellan raserna. 

SRB tjurarna VR Game och VR  Hambo  visades.