Välkomna att delta på SRB-Föreningens vårmöte den 8 april!  Mötet arrangeras via Teams och efter anmälan kommer länk att skickas ut. På grund av restriktioner och rådande läge för Covid-19 kommer vi inte kunna samlas i grupper och de aktiviteter som var planerade med klubbarna är också inställda. Vi hoppas att kunna använda tidigare planerat upplägg till senare tillfälle. Anmälan görs till maria.eriksson@srb-foreningen.se och vi hoppas att så många som möjligt vill vara med! Är man osäker på Teams får man gärna höra av sig för vägledning.

Program:

10.00 VÄLKOMNA

10.10 DNA-TINDER FÖR KOR – Parningar med genomiska avelsvärden, genomisk inavel och monogena egenskaper, Christian Bengtsson

11.15 AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN

11.30 PRESENTATION AV VINNARNA AV DEN DIGITALA UTSTÄLLNINGEN

12.00 AVSLUT