Mats Eriksson kunde hälsa ett 60 tal intresserade välkomna till SRB föreningens vårmöte på Örnsro, Skara.

Nils Erik Larsson från Svensk Mjölk informerade om aktuellt från kokontrollen. Den 7 maj läggs Kokontrollen och KAP ihop till ett system. Vilket innebär bla nya förlossningskoder och utgångskoder. Att dela upp utgångskoden svårmjölkad har varit en fråga som SRB föreningen drivit i många år så det blev nästan vågen när den nu är snart är genomförd. Från KAP kommer indelning i rasandelar, nu även för mjölkdjur.Andelarna baseras på uppgifter från NAV.  Detta kommer att synas i bla annat KOOL och nyckeltal avel. Nils-Erik informerade om PCR analys där man kan bestämma bakteie DNA i vanligt kokontrollprov. Våren 2012 startas registrering av klövdata vid verklning  via PC istället för på papper.Han visade också hur och var det märks ut att djuret är genomiskt testat.

Diskussionsunderlag för revidering av stamboksreglerna

På stämman 2011 fattades beslut att  undersöka möjligheten att liksom i Finland dela in stamboken i klasser efter renrasighet. En grupp bestående av  Maria Brihall, Lars-Erik Karlsson, Alf Eriksson och Lina Ragnarsson utsågs att ta fram ett förslag som sedan godkänts i styrelsen.

Lina Ragnarsson presenterade förslaget

Följande kriterier var uppsatta-Mål att reglerna accepteras av alla och att de följer EU direktiven. 

 

Andreas Johansson från Finland bla styrelseledamot i FABA och vice ordförande i VikingGenetics röda raskommitte visade på hur man ser på dessa frågor i Finland.Där är stamboken uppdelad i en huvuddel och en tilläggsdel. Han varnade också lite skämtsamt  för hotet från Öst och uppmanande  djurägarna att testa fler hondjur genomiskt i Sverige för att få fram intressanta tjurmödrar.

Nils-Erik Larsson påpekade att det är Svensk Mjölk som är officiell avelsorganisation och att det är ICAR som sätter upp reglerna för avelsvärdering, kokontroll, stamboksregler mm.Han visade på utvecklingen av rasandelar 1985-2011.

 I vårsolen visades Viking tjurarna Saxebyn foto ovan , Pell-Pers och VR Gibson

I vårsolen visade här en del av deltagarna upp sig.

Därefter var det fortsättning på diskussionerna vad gäller en ev revidering av stamboksreglerna.

Stamboksförslaget har skickats ut till klubbarna – och de ska lämna svar senast 15 april .

 •Tiden för att lämna in motioner  förlängs till 15 maj

•Styrelsen tar fram förslag till stämman

•Förslaget tas upp på stämman i  Borgholm
 
Avslutningsvis informerade  Hans Stålhammar om aktuellt från VikingGenetics.
Det var bland annat sökta dispenser för införande i stamboken. Han visade på det  är viktigt att genomiskt testa bra kvigor och det kommer att bli nystart av embryoverksamheten. Man planerar att skicka råsperma till Danmark för att producera X-vik sperma. Positivt att antalet sålda SRB doser har ökat de senaste månderna.

Lina Ragnarsson informerade om att antalet medlemmar ökat i SRB föreningen senaste året.

Mats Eriksson tackade deltagarna och avslutade mötet.