I stålande sol hade SRB-föreningen sitt vårmöte på Hamra gård, DeLavals demonstrations och visningsgård utanför Tumba. Förvaltare Christer Gunstad hälsade ett 35 -tal deltagare välkomna och visade oss runt.

 Från minneskortet 2015-03-25 410

Från minneskortet 2015-03-25 412

 Historik: Hamra Gård köptes 1894 för att utveckla mjölkproduktionen och för att göra Hamra till en modern mönstergård med förstklassiga avelsdjur. På gården finns 3 lagårdar. Den stora ladugården (visningsladugården) blev klar 1900 med en besättning på 150 kor. I denna uppbundna lagården har man idag mjölkkor, sinkor och ungdjur. En VMS lagård byggdes 2002 och en försökslagård 1985 där det bedrivs många försök. Korna flyttas mellan de olika lagårdarna beroende på vilka försök som körs. Så djuren är vana att mjölkas i många olika system.

20150324_104408

Besättningen består av 250 kor varav 130 SRB. Avkastningen på dessa är 11812 kg ECM fetthalt 4,5 % och proteinhalt 3,6 %. Inkalvning på 24,3 månader(medel i Sverige 27,6) och kalvningsintervall på 12,3 månader (13 månader medel). 

Senaste tjuren de sålt till VikingGenetics är 9515 VR Hambo gNTM 22. Modern heter 594 Grevinna SRB 225051 efter G Edbo/Peterslund. Hon har avkastning 3 år och 4 mån 12780 kg 4,4 % fett 3,7 % protein vilket ger 1036 kg fett +protein och                ECM 13 698. J 86 B 82 K 76 H 92.

595 i vms

Hamra är en gammal SRB-avelsbesättning med många kända kofamiljer. Per E Falk som är en av de mest insatta vi har när det gäller SRB-härstamningar presenterade nio olika kofamiljer som finns på Hamra.

Från minneskortet 2015-03-25 436

 

Fodereffektivitet/strategi för lönsamhet

Kicki Markusson rådgivare från VäxaSverige visade att  bästa strategien är fortsatt hög avkastning, fri tillgång på grovfoder som man oftast har hemma och som är svårt att avyttra. Kraftfoder så att näringsförsörjning uppnås. Optimerad foderstat med aktuella priser. Följ upp foderstaten och kostnaden.

Fodereffektivitet kan man se på olika nivåer. När det gäller biologisk djurnivå spelar arvbarheten roll. Detta gör att det är möjlighet att ta fram ett avelsvärde för denna egenskap. SLU bedriver ett nordisk forskningsprojekt för förbättrad fodereffektivitet. Många universitet i Europa forskar för att få fram genetiska markörer för fodereffektivitet.

Nyheter från VikingGentecis Hans Stålhammar visade att framgångsfaktorerna för SRB är att det finns lantbrukare som tror på rasens framtid och ser helheten. Att SRB är ekonomiskt konkurrenskraftig och att man använder samma avelsmetoder som konkurrerande raser. Eftersom genomisk selektion fungerar i praktiken så är avelsprogrammet för SRB/VR ändrat. Det  innebär att 3000 tjurkalvar testas 170 köps in och av dessa sätts 100 in. Alla insatta tjurar är potentiella tjurfäder. 25 stycken sparas i varje årsklass för att sedan välja ut fem till export. Begreppet ungtjur försvinner. Istället kommer ett antal tjurar som lämnat brukslistan att säljas som budget tjurar till lägre pris. Nyhet att VG bekostar genomiskt test av kvigor som föds efter tjurmödrar obs gäller bara de röda.

Charlotte Andersson från VG informerade om att det finns plats för fler besättningar i LD-projektet. Genomiskt test av hondjur till subventionerat pris. VG satsar nu på embryo-verksamhet och är intresserade av skriva spolkontrakt hos lantbrukare som har de allra bästa kvigorna. Ett antal av dessa kommer att köpas in till Örnsro, Skara för spolning. Embryona kommer att säljas till intresserade lantbrukare med möjlighet att få testpremie på DNA-test för de födda tjurkalvar. För mer info kontakta Charlotte Andersson

 VG presentationen  pptx 15 03 24 SRB-möte Hamra Gård hs