SONY DSC

Charlotte Andersson tv tackas av Maria Brihall

SRB-föreningens vårmöte

I strålande vårväder hade SRB-föreningen sitt vårmöte på Örnro, Skara den 18 mars.

Ordförande Maria Brihall kunde hälsa ett 35-tal deltagare välkomna.

• Charlotte Andersson, VikingGenetics informerade om ET-satsningen på Örnsro och vilka möjligheter det finns för att använda ET i den egna besättningen. Det går dels att köpa embryon som produceras på Örnsro och/eller kan man spola egna djur hemma på gården Hon rekommenderade att genomiskt testa hondjuren i besättningen för att få fram de allra bästa djuren.

• Jonas Carlsson,Växa Sverige presenterade VILA-Villkorad läkemedels användning. Vila innebär att djurägaren efter genomförd utbildning och uppfyllda baskrav vad gäller djurhälsa, kan behandla en del sjukdomar. Utbildning anordnas just nu runt om i landet.

DSCF3343

Vi fick se tre stycken av SRB-kvigorna som är på Örnsro för embryospolning och fyra stycken av de aktuella tjurarna.

SONY DSC

Kvigor på Örnsro

DSCF3372VR Frosty visar upp sig i vårsolen

DSCF3375

•Dagen avslutades med diskussion kring styrelsens förslag till strategidokument. Planen är att dokumentet ska presenterades för beslut på stämman i augusti.

DSCF3397

Alf Eriksson från styrelsen presenterade förslaget.