Det var stort intresse för SRB föreningens vårmöte den 25 mars på Lövsta konferens i Uppsala. Mötet hade 65 deltagare.

Inledning ordförande Mats Eriksson.

Därefter redovisade Maria Brihall det fortsatta arbetet med stamboksförslaget med klassindelning av djur baserat på rasinnehåll. Förslaget är att klassindelning ska finnas i första hand i Genvägen Diskussionen handlade bla annat om var gränsen går  för att vara ras 1 SRB, i vilken utsträckning utländska stamböcker ska godkännas , Brown Swiss inslaget och finansiering. Remissinstanser är Växa Sverige Styrgruppavel, Växa Sverige Husdjursnämd,Växa Sverige styrelse, Växa Sverige kokontroll/avel, Projektgrupp för Genvägen, Jordbruksverket, Klubbar ,ungdomsgruppen. Arbetsgruppen jobbar vidare inriktningsbeslutet för att ha ett förslag att presentera på SRB stämman

Information och visning av lagården på Lövsta, Karl-Johan Petersson ,Professor Kjell Holtenius redovisade ett pågående försök med olika längd på sintiden

Därefter föredrag av Caroline Carlström från Institutionen för husdjursgenetik på SLU. Hon är forskarstuderande och arbetar med sitt doktorandprojekt ”Avelsvärdering för mjölkbarhet och samband mellan mjölkbarhet och juverhälsa i moderna mjölkningssystem”. Vi fick höra om hennes pågående arbete vad gäller samband mellan mjölkflöde och juverform och spenplacering i robot. 

Hans Stålhammar redovisade aktuellt från VikingGentics. Den stora nyheten var att VikingGenetics beslutat att utöka den genomiska referenspopultionen för SRB/VikingRed genom att subventionera det genomiska testet för 10 000 kor.För att bidraga till referenspopulationen skall de utvalda djuren vara oselekterade. Därför bör alla rasrena djur i ett visst åldersintervall DNA-testas. 3 900 SRB-kor skall DNA-testas i Sverige. 1 600 under våren och resten i höst. •Kostnaden för att DNA-testa ett hondjur blir ca 175 kr per djur istället för 480-520 kr.Djuren skall vara efter en semintjur. 

Lina Ragnarsson redovisade resultatet från NAV workshopen i början av året angående vikterna i NTM. Det blir något ökad vikt på mjölkbarhet, spenläng och spentjocklek.

Mötet avslutades med ytterligare diskussion kring stamboksförslaget.