På SRB föreningens vårmöte presenterade Hans Stålhammar

Vad kan man göra för att höja säkerheten på genomiska avelsvärden för SRB?

•Vi måste använda alla metoder för att förbättra säkerheten!

•Öka antalet tjurar i referenspopulationen

•Alla moderna tjurar är redan typade

•Samarbeta med andra röda populationer

•Utbyte sker med Norge (25 k omtypas till 54 k?)

•Samarbete med Holstein

•Ingen eller liten effekt

•Flera markörer

•Mycket liten effekt av att använda 777 k markörer istället för 54 k

•Lägga in DNA-testade hondjur i referenspopulationen

•VikingGenetics subventionerar testet av 10 000 röda kor!

VikingGenetics subventionerar testet av 10 000 röda kor!

•Subventionen ges för att utöka referenspopulationen för SRB / VikingRed.

•För att bidraga till referenspopulationen skall de utvalda djuren vara oselekterade. Därför bör alla rasrena djur i ett visst åldersintervall DNA-testas.

•3 900 SRB-kor skall DNA-testas i Sverige. 1 600 under våren och resten i höst.

•Kostnaden för att DNA-testa ett hondjur blir ca 175 kr per djur istället för 480-520 kr.

•Djuren skall vara efter en semintjur.

VikingGenetics subventionerar testet av 10 000 röda kor! Fördelar för besättningen

•DNA-tester ger säkrare underlag för avelsarbetet i besättningen

•Användning av könssorterad sperma eller ej

•Val av lämplig tjur underlättas

•Eventuellt användning av köttrassprema

•Bättre underlag vi försäljning och köp av livdjur

•Hittar nya tjurmoderkandidater i besättningen.

•Kontroll av testade djurs härstamning. Det ingår en test av vilken tjur som är far till hondjuret.

•Avelsvärden kan inte beräknas för djur med felaktig härstamning.

•Fel individ eller ”bara” fel far?

VikingGenetics subventionerar testet av 10 000 röda kor! Krav på besättningen

•Alla förstakalvare yngre än 41 månader och alla kvigor äldre än 18 månader skall DNA-testas.

•Besättningen skall vara med i kokontrollen

•Mjölkavkastning, kalvningar, fruktsamhet, utslagsorsaker

•Förtur ges till besättningar

•som är med i individavel

•som registrerar och rapporterar klövverkningsresultat

•som registrerar och rapporterar in behandlingar

•NAV/VG får tillgång till resultatet för att beräkna avelsvärden och VG får förtur att köpa eventuella tjurkalvar och ge spolningskontrakt.

För mer information kontakta VikingGenetics tfn 0511-26799