Det var en fantastisk vårkväll som SRB-Skaraborg bjudit in till träff hos Sofie och Gustav Kämpe på Torpet, Brevik

Kvigorna ute på bete

Gustav och Sofia och kelpien Ambrose som ska tränas till att bli vallhund

På gården finns 170 kor varav 65 % SRB. Stallet är från 2016 fyrradigt och mjölkningen sker med 3 blå robotar. Rekryteringen till nybygget skedde genom inköp av bla två besättningar och seminering med mycket könssorterad sperma. De är med i LD-projektet och har nu kommit upp i djurantal och kan nu börja att gallra. Genom att ha ”tunnare grovfodermix” hullkamera i roboten och kraftfoder stationer kan de hålla rätt hull på korna. De satsar på lite större SRB och lite mindre Holstein. De har 250 ha som det huvudsakliggen odlas vall på och lite lite spannmål. Sofia jobbar deltid som växtodlingsrådgivare på HS.

Skövde slakteri bjöd på hamburgare med tillbehör och föreningen bjöd på kaffe och kaka.

Anna Molin, VäxaSverige höll i exteriörbedömningstävlingen.

Senior vinnare

  1. Åsa Augustsson

    2. Therese Eriksson

    3. Lina Persson

Junior vinnare

  1. Nicklas Fernström

 .