Den 10 maj bjuden Västmanlands koklubb in till möte på Hörnberga Gård hos Anna och Göran Arvidsson. Adressen dit är: Hörnberga 4, Köping. Träffen startar klockan 12.00 med lunch för att sedan titta på Hörnbergas fina SRB-kor samt hålla möte där styrelse väljs och för att staka ut klubbens framtid.

Mer information och anmälan till Ingrid Sommar: ingrid@sommarslantbruk.se