I SRB-bladet nr. 1 2023 presenterades de högst bedömda korna 2022 på sidan 19. Det visade sig dock att denna listan inte var komplett, utan saknade sju kor. Listan är nu kompletterad med de saknade korna och finns att läsa nedan. Listan kommer även att publiceras i sin helhet i nästa nummer av SRB-bladet.

SRB/ AY KOR – HÖGST BEDÖMDA 2022


Högst bedömda kon 2022 – 1348 Lunden La Casy, Lunden Ayrshire & Holstein. Foto: Matilda Sonesson