Igår hade vi ViLA(Villkorad läkemedelsanvändning)-årsavstämning med våran veterinär. Man har även en avstämning varje kvartal och detta var för oss den första årliga avstämningen. Man gör en djurskyddsdeklaration då veterinären går igenom alla djurgrupper och kollar så att allt är ok. Sedan så måste man så klart uppfylla baskraven för att få använda sig av ViLA, det är bla miniminivåer på kalvdödlighet och mastitfrekvens. Sedan så kollar veterinären av journaler och läkemedelhanteringen är korrekt. Mycket man ska bli godkänd på alltså. Men det är verkligen något som har underlättat för oss samt sparat stora kostnader då man tex inte behöver ta ut veterinären för en mastit.

Det viktigaste och roligaste gör man sedan- vad man ska jobba med under nästkommande år. Vi får behandla många kalvar för lunginflammation (väldigt få dör dock) och där är tyvärr lösningen en nytt kalvstall för att komma ifrån den problematiken. Nästa stora sak är att vi har så många kor som måste behandlas för mastit, vi är nära gränsen för att inte få använda oss av ViLA, närmare 20 % och gränsen är 22 %. Det är tyvärr ingenting nytt men det kostar enormt med pengar och jobb så klart. Det lustiga (eller hur man nu ska se det) är att vi lyckas hålla relativt låga tankcelltal ändå. Vi ligger nu på vintern runt 120-130 000 i tank. Så större delen av besöket gick åt att ta fram en strategi för hur vi ska gå vidare med att lösa problemet runt mastiter. Vi tittar så klart på foderdelen, hygien runt detta. Men även mjölkningen, väntetid i samlingsfållan, renlighet i liggsängarna. Ja, listan kan göras hur lång som helst! Allt är som vanligt mycket komplext med mjölkkor. Så jag hoppas verkligen att vi kan vända det kommande året.

Nu mjölkar jag de flesta mornar i veckan och får ibland ett välkommet besök av en liten medhjälpare 🙂

Edvin i karusellen