Dalarnas SRB-klubb inbjuder till årsmöte/ telefonmöte

Tid: Tisdag den 31 mars kl. 19.00

För Er som önskar deltaga:
Ring nr 08-999 212 , kod 997 904

Konsulent Maria Erikson besöker oss vid ett annat tillfälle

Diplom till välförtjänta kossor delas ut senare

 Välkomna !

/ Styrelsen