Både Skaraborgs SRB-klubb samt Kalmar norra SRB-klubb ställer in sina årsmöten tills vidare. Mötena skulle ägt rum den 28 mars för norra Kalmar och den 1 april för Skaraborg.