Kokontrollresultat för 2017 för SRB  735 kg fett + protein 9760 kg ECM

Avkastning 9161  kg 4,4 % fett 3,6 % protein

735 (733 ifjol) kg fett och protein vilket ger 9760kg ECM.

Totalt antal kor i hel och delårsbesättningar  85 805

Resultat för hälsoegenskaperna      

Inkalvningsålder 27,5 mån

Kalvningsintervall 13

Antal ins/dr 1,8

Svåra kalvningar kvigor 3,1 %

Mastit 6,8 %

Sjukdomar totalt/100 kor  15,8 %

Ålder vid utgång 60,6 mån

Totalt har kokontrollen minskat med ca 13 600 helårskor därav 6800 SRB

2019-09-21