P.g.a. överskott av hondjur

säljer Juby Gård (ca 40st) och Öjeby (ca 20st) lördagen den 29/6 på Öjeby .

Djur ur kända kofamiljer från Juby som Valla,Vera, Orre, Xante, Mode, Jess,Lotta Roxette och från Öjeby som Wihelmine, Blombroka, Sweetnes, Felice, Cortney.Kvällen avslutas med en ko-fest till självkostnadspris .

För katalogoch anmälan till festen Chriser Samuelsson tel.0705376109 jubygard@tele2.se

eller lars-gunnar@lg-husdjur.com tel .0705675190