Ett projekt (som jag tror att jag har nämnt tidigare) är att förkorta tiden då vi fyller på vatten i  fodervagnen för kornas mix. Tidigare har vi tappat i 1 kubik vatten i en skopa-det har tagit ca 20 minuter 2 ggr per dag. Och det har varit svårt att göra någonting under tiden och om man har försökt att göra det så har det ibland blivit avglömt och därmed runnit över en hel del vatten 🙁 Men det finns som vanligt inga färdiga lösningar att ”bara sätta in” utan det är maken som har konstruerat ihop lösningen, som gör att det tar ca 2 minuter nu istället att fylla på samma mängd vatten. Och nu blev det färdigt för några veckor sedan.

Något annat roligt, lite annorlunda i alla fall för oss, är att vi ska få ett pris för en jersey ko- 1337 Lina- hon var högst avkastande Jersey kon i Sverige förra året och hade mjölkat 11 703 kg mjölk med 5,92 % fett och 4,14 % protein vilket gav 1178 kg fett+protein (det var så vi fick det redogjort för oss, har inte kolla på exakt kg ECM nu)