I samband med att VikingGenetics lämnar Örnsro kommer SRB-Föreningens arkiv att flytta till Skaraborgs föreningsarkiv. Inför flytten går vi igenom lådor och pärmar för att organisera materialet för framtiden. Framöver kommer vi be om hjälp med att namnge folk och fä på gamla bilder. Håll utkik på hemsidan.