Elisabeth Avendaño med Agustin Robredo och vinnarkon

6405 Tres Coronas S Major Maja 6 kalvningar – Grand Champion SRB med Gustavo Gomez och Gonzalo Nanton.

Sjättekalvare efter S Major