SRB-Föreningens julbrev 2021

SRB-Föreningen vill med detta julbrev sammanfatta det gångna året. Även detta år blev på grund av pandemin inte riktigt som vi planerat men föreningen har lärt sig att anpassa sig till rådande omständigheter och ett flertal aktiviteter är genomförda.

Vi började året med en utställning i annan form än vad vi är vana vid och den digitala utställningen blev en lyckad tillställning! Det blev till slut 36 deltagare i sju klasser och vinnarna presenterades på vårmötet den 8 april. Utöver prisutdelningen på vårmötet presenterade Christian Bengtsson sitt arbete ”Tinder för kor” – parningar med genomiska avelsvärden, genomisk inavel och monogena egenskaper. Under det här passet fick vi bland annat bekräftat att de genomiska avelsvärdena fungerar och vad det ger lantbrukare att använda tekniken.

Under våren fick varumärket SRBpremium en ny grafisk profil och utvecklingsarbetet runt varumärket har fortlöpt under året.

Under sensommaren var ursprunglig plan att arrangera årets stämma i Haparanda men denna blev som bekant uppskjuten ytterligare ett år. Årsstämman skedde i år helt digitalt, förutom presidiet som var samlat i Skara. Liksom föregående år var det cirka 70 deltagare med under stämmoförhandlingarna.

I vanlig ordning har SRB-bladet getts ut i tre nummer och i dessa har det skrivits om avelsarbetet för vår röda ko, presenterat topplistor och pristagare, haft gårdsreportage, informerat om forskningsresultat etc. Hoppas att ni har läst och finns det önskemål och idéer om annat är ni varmt välkomna att höra av er.

På livdjursförmedlingen har det skett förändringar i personalstyrkan där Stefan Lennartsson gått in och stöttat upp Bernt Ljungqvist. Under året har 242 djur förmedlats till nya besättningar. Inför 2022 har vi glädjande nog en stor efterfrågan på SRB-djur, främst till ut- och nybyggnationer. Bernt och Stefan arbetar flitigt med att tillmötesgå efterfrågan på dräktiga röda djur.

Ser man till vad som avelsmässigt skett hos den röda rasen har det installerats ytterligare CFIT-utrustning för insamling av data för fodereffektivitiet. Desto mer data – desto säkrare värdering av egenskapen. Att röda kor har en bättre förmåga att växa på foder med lägre energi i jämförelse med andra raser ser man i den nyligen presenterade studien gjord av Århus Universitet i Danmark, se artikel i senaste numret av SRB-bladet. Preliminära siffror visa att antalet genomiska tester har ökat i Sverige under året och även användningen av könssorterade doser. Dessa två verktyg tillsammans med embryoverksamheten är viktiga delar för utvecklingen och avelsarbetet av SRB.

Under hösten blev det till slut tillfällen att ses fysiskt. Styrelsemöte, rasföreningarnas möte i Danmark, Dalbokon på Nuntorp och höstmöte på Örnsro. Som vi har längtat efter att ses!

Vad vi har att se fram emot är återigen en digital utställning under våren, vårmöte på någon spännande ort, årsstämma i Haparanda och utställning på Elmia under hösten.

Men – först vill SRB-Föreningen önska en riktigt god jul & gott nytt år!