Till ARLA-medlemmarna i Västrakretsen
Välkommen att följa med på Höstresa!

Onsdag den 25 november

Påstigningsplatser/tider ser du nedan!

Vi besöker:

Heléne Gunnarson, styrelseledamot och ordförande i nationella rådet i Arla. På Snickerns gård finns 200 holsteinkor.Åke Hantoft ordförande i Arla. På Ösarp finns 500 kor, övervägande delen holstein.

Kostnad är 250 kr vid 40 personer för buss. Utöver det tillkommer kostnad för lunch och ev. kvällsmat.

Medtag egen fikakorg!

Anmäl dig senast fredag den 20 november!

Håkan Johansson Bernt Larsson

Tfn: 0709 – 844 201 Tfn : 0703 – 172 382

Välkommen önskar Arla och Västsvenska Koklubben

Påstigning:

Brålanda Riks Rasta kl. 07.30

Trestad Burger King kl. 08:00

Uddevalla Lerbomotet kl. 08:30

Ev. påstigning utmed E 6:an