SRB-föreningens avelsdag resumé

Den första talaren var Tor-Arne Slättmoen i från Norge. Vi fick en presentation av NRF, norsk rött fä. Totalt antal kor i Norge 210000, var av ca 190000 är NRF. Utav mjölk-bönderna är 79% kontroll-anslutna och 40% av samtliga kor mjölkas i Robot. Det finns i princip inga ekologiska bönder, intresset finns inte från vare sig bönder eller branschen. Korna mjölkar ca 8500kg med 4,2% fett och 3,4% protein. Märkbart är deras snitt på celler: 110 000 samt att de har världens lägsta antibiotika-användning. Nära hälften av vad som används i Sverige.

Deras avelsprogram präglas av export. Det exporteras fler doser än vad som används i landet, de flesta exporteras till CrossBreed. Användningen av genomiska tjurar har ännu inte blivit så stor, men Tor-Arne tror att det kommer öka. Vi fick också höra om deras SpermVital doser som de marknadsför. Dessa doser har längre livslängd i livmodern, och förenklar mycket för bönder, särskilt i glesbygd.

DSCF3145

Efter en frågestund överlämnades ordet till Hans Stålhammar VikingGenetics.

Huvudrubriken på hans framförande var Ungdjursöverlevnad, men inledningsvis presenterade Hans ett resultat av den genomiska användningen, som började 2009. Ett tydligt resultat, där avelsframsteget de senaste 5-6 åren ökat med det dubbla.

Det finns ett förslag på att ungdjurs-överlevnad skall ingå som ett avelsvärde i NTM:et. Hans gick igenom olika siffror på vad som var korrelerat med detta avelsvärde, samt vad som skedde med NTM:et om detta skulle läggas till. Inga stora förändringar skulle ske, dock blev det en lite mindre vikt på både avkastnig och juver i NTM, och mötet var enat att det bör tittas på. Dessa egenskaper får ej minska i betydelse. Ett annat bryderi som framkom var att vi på SRB-sidan i Sverige har högst dödlighet på ungdjurssidan, vilket vi alla blev besvikna på att höra. En utredning varför pågår.

DSCF3158

Efter maten fick vi höra ett mycket intressant föredrag om Interbull. En avelsvärdering ur ett internationellt perspektiv. Föreläsare va Emma Carlén, VäxaSverige. Interbull har, via sin translator Mace arbetat fram ett verktyg för att kunna jämföra avelsvärden runt om i värden. Det är ett ganska avancerat verktyg som tar hänsyn till de mesta nationella skillnader och förutsättningar. Interbull är det bästa vi har idag för att jämföra mellan länder i världen. Emma förklarade lite hur omräkningen gick till och hur man skulle tolka och använda systemet. Kortfattat går det till så att varje medlemsland stoppar in sina värden i Mace, för att sedan kunna översätta andra länders index till de värden som används lokalt. Då kan man jämföra utländska tjurar mer rättvist mot sina egna. Hon konstaterade att de röda svenska tjurarna klarade sej bra, och låg högt i topp på ranking listor runt om i världen. Även här fanns det tillfälle för frågor och diskussion i slutet, vilket användes till sista minut.

DSCF3155

Avslutningsvis fick deltagarna spåna in i framtiden. Hur är mjölkproduktion 2030 och vilka krav kommer då att ställas på SRB-kon och vilka avelsvärden kommer att beröras.