SKÅNESEMIN BJUDER IN TILL UTSTÄLLNING

7-9 FEBRUARI 2013, MALMÖMÄSSAN

I samband med lantbruksmässan MILA bjuder Skånesemin in till utställning

av mjölkkor och kvigor, elitauktion samt Showmanship. Domare är Tom

Kelly från Irland. Mila arrangeras på nya Malmömässan i Hyllie 7-9 februari 2013. Välkommen att visa upp dina djur på Mila 2013!

MJÖLKDJURENS DAG & BEST IN SHOW

Mjölkdjurens dag är fredagen den 8 februari med start kl 10.00. Denna dag bedöms både Holstein och SRB

enligt klassindelningen nedan. Best in show arrangeras lördagen den 9 februari. NYHET! Vinnaren i BIS

Mjölk på Mila 2013 erhåller förutom hederspris även en prissumma om 10 000 SEK. Eventuell vinstskatt

betalas av vinnaren.

SHOWMANSHIP

Showmanship Mjölk Ungdom hålls lördagen den 9 februari med start kl 11.00.Det är visarens skicklighet som

bedöms och tävlingen är öppen för alla upp till 25 år att delta.

PLATSFÖRDELNING & KLASSINDELNING

Utställningen är öppen för alla och det fi nns 48 uppbundna platser tillgängliga. Det fi nns även ett antal platser

för kalvar. Klassindelningen är enligt följande:

Holstein SRB

Välkommen med din anmälan!

Skånesemin genom

Tommie Eriksson

& Johan Sandström

>> ANMÄLAN & FRÅGOR

Mjölkkor/kvigor: Tommie Eriksson

tel: 0415-195 36

fax: 0415-194 75

tommie.eriksson@skanesemin.se

Showmanship: Linn Heidt

Skånesemins Ungdomsklubb

tel: 0723-50 72 60

linn.heidt@hotmail.com

Anmäl senast 17 december. Djur kan inte anmälas efter detta datum. Glöm inte att skriva under försäkringen

gällande etikregler. Djuren kommer inte vara anmälda innan dessa är oss tillhanda.

Best in Show Mila 2011 mjölkdjur, Holstein, 646

Delta. Blir det ditt djur 2013?

• KLASS 1: kvigor, 12-16 månader

• KLASS 2: kor, 1:a kalvare, yngre

• KLASS 3: kor, 1:a kalvare, äldre

• KLASS 4: kor, 2:a kalvare

• KLASS 5: kor, 3:e kalvare

• KLASS 6: kor, 4:e kalvare och äldre

 anmaln_mjolk_mila  Anmälan mjölkdjur