SRB föreningens riksmästerskap i exteriörbedömning

söndagen den 30 juli kl 17 i Skräcklans Naturpark i Vänersborg

Varje klubb kan anmäla en tävlande i varje klass

Juniorer (ej fyllda 20 år den dagen tävlingen är)

Seniorer (20 år eller äldre).

PM för tävlande

 • Tävlingen pågår på tid och plats enligt ovan
 • Bedömningen omfattar fyra kor
 • Det ordinarie exteriörprotokollet används och det får du vid starten
 • På respektive kos tavla finns korshöjd och bröstomfång angett
 • Du fyller i eget namn och kons nummer. Exteriör (linjär beskrivning) tom spenar, sekundäregenskaper och sammanfattande värdering
 • Inga hjälpmedel och anvisningar får användas under tävlingen
 • Studera bifogade anvisningar
 • Domare från Växa Sverige
 • Kerstin Bengtsson och Patrik Isakson ansvariga från SRB föreningen
 • Vid rättningen får ges 2 poäng för rätt position på linjära beskrivningen och 1 poäng vid svar i närmaste position. Sekundär egenskaper, rätt ger 1 poäng, men inga avdrag. Sammanfattande värdering, rätt i respektive ruta ger 5 poäng och sedan avdrag ner till noll
 • Prisutdelning sker under festmiddagen på Quality Hotel, Vänersborg den 31 juli.

 Välkomna och lycka till