Koklubben i Väst och rasklubbarna vill bjuda in till den första upplagan av Bohuskvigan, en kvigutställning! Rabbalshede Marknad, där utställningen befinner sig, har en närhet till E6. Marknaden har funnits länge, sedan 1658 då Bohuslän återigen blev svenskt, och flyttades till den nuvarande platsen 1904. I samband med flytten blev marknaden officiell, och då tågspåret Bohusbanan hade invigts blev bland annat hästmarknaden stor.

Med åren börjades andra sorters hästkrafter visas upp, såsom traktorer och skördetröskor, i takt med att marknaden växte. Idag besöks marknaden av cirka 30 000 besökare årligen!
Utställningen riktar sig mot ungdomar, och det ökade intresset i showmanship! Domaren är ingen annan än Sara Carlsson!
Anmälningsblanketter och regler för smittskydd går att hitta i Facebook-evenemanget ”Bohuskvigan” samt nedan.

Var: Rabbalshede Marknad, 457 56 Rabbalshede
När: 18 maj 2023
Ålder på kvigorna: Mellan 4 – 18 månader
Showmanship: Barn från 6 år och uppåt får delta
Anmälningsavgift: 300 kronor per kviga, inklusive showmanship

Anmälningsblankett kviga

Anmälningsblankett showmanship

Hälsoblankett kviga

Anmälan sker till:
SRB/ Ayrshire – Alma Håkansson
Holstein Jersey – Eva Kuiper
Showmanship – Alma Håkansson och Eva Kuiper

Sista anmälningsdag: 14 april

VARMT VÄLKONMNA!